Uutiset

Modernisoinnilla uutta elämää ER-Sahan kuivaamoille

Viitasaarelaisella ER-Sahalla halutiin jatkaa kahden vanhan kanavakuivaamon käyttöikää. Sahan tavoitteena oli lisätä kapasiteettia lautojen kuivaukseen, unohtamatta kuivauksen erinomaista laatua. Valutec Oy modernisoi vanhat kanavat päivittämällä ne tekniikaltaan nykyaikaisiksi ja tehokkaiksi. Samalla molempien kanavien automaatio- ja ohjausjärjestelmät päivitettiin uuteen Valmatics 4.0 järjestelmään. Hankkeesta vastasi Valutec Oy:n projektipäällikkö Lasse Stylman.

Valutec Oy valittiin modernisointiprojektin toteuttajaksi, sillä ER-Sahalla oli tuotantojohtaja Petri Säterin mukaan vahva usko yrityksen toimitusvarmuuteen ja laatuun. Projektin suunnittelu aloitettiin lokakuussa 2022. Varsinaiset asennukset alkoivat Viitasaarella heinäkuussa 2023 ja ne saatiin päätökseen syyskuun aikana. Projekti valmistui marraskuussa 2023. Projektin suunnittelusta ja asennusvalvonnasta vastasi Lasse Stylman yhdessä Vladislav Repposen kanssa.

”ER-Sahan kuivaamot olivat vanhoja betonirunkoisia kanavia ja niiden kuivaustehoa piti kasvattaa. Betonirunkojen kunto vanhoissa kuivaamoissa oli kohtalaisen hyvä. Valutec tarjosi näihin kokonaisvaltaista ratkaisua kapasiteetin ja energiatehokkuuden parantamiseksi, sekä kuivaamoiden muuttamista manuaalitoimisista automaattikanaviksi”, Valutec Oy:n projektipäällikkö Lasse Stylman kertoo.

Jotta kuivaamoista saatiin automaattitoimisia, uudistettiin vanhan kuivaamon kuljetinjärjestelmät kuivaamon etu- ja takakatosten alueelle sekä kuivaamoiden sisälle. Katosalueet turvallistettiin suoja-aidoin, verkko-ovin sekä valoverhoin. Kuivaamoiden ovet ja ovennostolaitteet uusittiin täysin. Vanha ovien sivusiirtojärjestelmä vaihdettiin ylös nostettavaan malliin. Kuivaamoiden puhallintasoille uusittiin kaikki laitteet; puhallinseinät, patteriseinät, kaiteet sekä anturointi. Kuivaamoiden ullakolla uudistettiin lämmitysputket ja niihin liittyvät venttiili ja pumppulaitteistot, märkämittauslaitteisto sekä lämmöntalteenottojärjestelmät. Huoltotöiden helpottamiseksi asennettiin miesluukut ullakolta kuivaamon puhallintasolle. Kuivausvyöhykkeiden päihin asennettiin kuormanpainimet ja kuivaamoiden seiniin asennettiin uudet ilmaesteet. Kaikki kuivaamon sähköt uusittiin Valutecin suunnitelmien mukaisiksi. Lisäksi anturointia lisättiin kuivaamoihin ja kuivaamoalueelle turvallisuuden ja automaattitoimisuuden takaamiseksi.

”ER-Sahalla on käytössä kuivauksessa ns. suljettu kierto ja rata arkkitehtuuri asettaa tietyt rajat”, Petri Säteri kertoo. Suurimpia haasteita ER-Sahan projektin toteutukseen aiheuttivat nimenomaan vanhan ja uuden rakenteen yhteensovittaminen. ”Näytöllä työskennellessä kaiken saa hienosti sopimaan yhteen, mutta todellisuus ei läheskään aina osu yhtä jouhevasti paikoilleen. Ennalta arvaamattomat muutostyöt asennuksen edetessä aiheuttivat myös päänvaivaa. Haastavimpia kohteita oli uusien ovijohteiden ja kuljettimien yhteensovittaminen ja kiinnittäminen vanhoihin paikoilleen jääneisiin rakenteisiin. Lisäksi isojen ja painavien osien sovittaminen ahtaisiin paikkoihin vaati omat niksinsä”, kertoo Lasse.

”Modernisoinneissa yleensä päivitetään vain pienempiä osa-alueita kuivaamoissa. ER-sahan modernisointi oli laaja kokonaisuus, jossa päivitettiin oikeastaan ihan kaikki mitä kuivaamossa voi päivittää. Oikein mitoitetulla modernisoinnilla saadaan kuivaamosta enemmän kapasiteettia, parannetaan energiatehokkuutta sekä pidennetään kuivaamon käyttöikää”, Lasse jatkaa. Vaikka ER-Sahan kanavakuivaamoiden modernisointiprojekti olikin normaalia haastavampi, yhteistyö Valutec Oy:n kanssa oli Petri Säterin mukaan kohtuullisen sujuvaa ja projektin lopputulos vastaa ER-Sahan asettamia tavoitteita.

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa