Ohjausjärjestelmä

Valutecin ohjausjärjestelmä on arvokas ohjaustyökalu, jonka avulla voidaan varmistaa, että toiminta vastaa niitä laatuvaatimuksia, joita yrityksen tuotteille ja palveluille on asetettu.

Yrityksen ympäristöpolitiikan mukaisesti myös ympäristönäkökulmat integroidaan jokapäiväiseen liiketoimintaan ja varmistetaan, että toiminnan osilla ei ole ympäristövaikutuksia. Yhtiön asiakkaiden on voitava saada luottaa siihen, että tuotteet vastaavat niitä standardeja, joita Valutecilta voi odottaa niin laadun kuin ympäristöystävällisen valmistuksen osalta.

Laatupolitiikka

”Yrityksemme ja tuotteidemme tunnusmerkkejä ovat käyttövarmuus, korkea laatu ja jatkuva kehitystyö. Panostamalla huippuluokan asiakaspalveluun vastaamme asiakkaiden vaatimuksiin, odotuksiin, tarpeisiin ja jopa ylitämme ne.” 

Ympäristö- ja energiapolitiikka

Valutecin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta ympäristövaikutuksia eikä vaikuta ihmisten terveyteen. Ympäristö- ja energianäkökulmat integroidaan jokapäiväiseen liiketoimintaan.

Työmme suuntaviivoja ovat:

Käytämme vettä, energiaa, raaka-aineita ja luonnonvaroja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Energiankäyttöä tehostetaan kuljetuksissa sekä toimistolla mahdollisimman paljon.

Lajittelemme jätteemme ja vähennämme siten kaatopaikkajätteen määrää.

Toimituksistamme aiheutuvat päästöt ympäristöön sekä haitat ympäristölle on ehkäistävä.

Pyrimme kehitystyössämme ympäristönäkökulmasta terveellisiin teknologioihin ja otamme ympäristön huomioon muuttaessamme prosesseja, laitoksia ja tuotteita.

Toimimme kokonaisvaltaisesti pyrkien pitkällä tähtäimellä ympäristön kannalta parhaisiin valintoihin yhdessä asiakkaittemme, toimittajiemme ja urakoitsijoidemme kanssa.

Henkilökuntamme saa ympäristöasioiden koulutusta ja tiedotusta.

Noudatamme sisätiloja ja ulkoista ympäristöä koskevia lakeja, asetuksia ja muita vaatimuksia.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristötyötämme.

Jaa Facebookissa