Yhteistyö / Verkosto

Valutecin yrityskulttuurille on jo pitkään ollut ominaista vahva keskittyminen tutkimus- ja kehitystyöhön ja teknisten innovaatioiden edistämiseen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Euroopan eri maissa toimivien johtavien sahausyritysten ja lisäksi ruotsalaisten ja suomalaisten teknisten yliopistojen, alan tutkimuslaitosten ja puututkimuksen johtavien asiantuntijoiden kanssa, ja siten pystymme tarjoamaan alan ehdotonta huippua olevia teknisiä ratkaisuja. Yksi merkittävä seikka on tietenkin, että saamme toimia ja kehittyä yksillä maailman vaativimmista kotimarkkinoista.
Kokemuksemme yhteistyöstä eurooppalaisten asiakkaiden kanssa ovat selkeästi osoittaneet, että pohjoismainen sahatekniikka kulkee kehityksen kärjessä. Se on luonut meille hyvän pohjan viime vuosien kansainväliselle menestykselle.

Luulajan tekninen yliopisto

Jatkuvassa optimaalisen kuivausprosessin kehitystyössä Valutec tekee yhteistyötä muun muassa kansainvälisesti edelläkävijöinä tunnettujen Luulajan teknisen yliopiston puualan tutkijoiden kanssa. Kaksi tärkeää yhteistyökumppaniamme ovat puufysiikan professori Tom Morén ja puufysiikan tohtori Margot Sehlstedt-Persson. Heillä molemmilla on ollut tärkeä osa useissa Valutecin tärkeissä kehityshankkeissa. Tom on muun muassa mukautuvan kuivauksen ohjauksen periaatteiden takana, tekniikan, johon Valutecin Valmatics-ohjausjärjestelmä kehittäminen perustuu.

SP 

Valutec on tehnyt jo pitkään läheistä yhteistyötä SP:n kanssa. SP on tutkimuslaitos, joka kehittää muun muassa sahojen ja puuteollisuuden prosessien jalostuksen ja kustannustehokkaiden prosessien menetelmiä. SP edustaa alan huippuosaamista tukkien sekä puutavaran kuivaamisen mittaus- ja laadunohjausmenetelmissä ja se on Valutecin tärkeä yhteistyökumppani.

SCA

Valutec on vuosia tehnyt kehitysyhteistyötä ruotsalaisen sahakonserni SCA:n kanssa. Keskeisessä asemassa tässä toiminnassa on ollut SCA Bollstan apulaistuotantopäällikkö Niclas Larsson. SCA on muun muassa edistänyt Valmaticsin teho-ohjauksen ja TC:n mitoitusmuutosten kehittämistyötä.

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa